Tallsomteller.no
1522
post-template-default,single,single-post,postid-1522,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Påvirker Twitter politikerne?

09 jun Påvirker Twitter politikerne?

Tallsomteller.no har analysert et datasett med 15 millioner Twittermeldinger fordelt på 12.000 Twitterbrukere ved hjelp av Hadoop. De 12.000 brukerne som er med i datasettet har alle til felles at de har fått svar eller blitt nevnt i en Twittermelding skrevet av en stortingsrepresentant. Hensikten med analysen er å finne ut hva disse personene formidler til politikerne, hvilke politikere de forsøker å nå og hvem de mest aktive påvirkerne er.

stortingsrep

Ordskyen ovenfor er basert på hvilke temaer som går flest ganger igjen i kommunikasjonen Twitterbrukerne har med alle stortingsrepresentantene. Temaene skole, helse, EU og klima kommer på topp, mens temaer som innvandring, bompenger, fattigdom og asylbarna ikke er blant de mest populære temaene.

 

Skole
Helse
EU
Klima

 
Oversikten viser hvilke Twitterbrukere som sender flest meldinger til stortingsrepresentantene innenfor de fire mest populære temaene (hold over bilder for å se mer informasjon, klikk for å se twitterprofil). Interessant å merke seg er at partiene SV og Høyre ligger høyt på kommunikasjon om skole, mens Miljøpartiet De Grønne er inne på topplisten på klima sammen med leder i WWF Nina Jensen. Denne analysen er basert på alle meldingene i datasettet. I den videre analysen ser vi kun på meldinger som er skrevet i løpet av 2014.

Grafen ovenfor viser hvor mange Twittermeldinger de ulike stortingsrepresentantene er nevnt i. Vi ser at Erna Solberg er nevnt flest ganger. Noe overraskende er Venstres Abid Raja og Sveinung Rotevatn på topplisten sammen med SVs Snorre Valen. Alle tre har markert seg som aktive Twitter-brukere.

representanter

Bent Høie var mye i media i starten av 2014 og gjør man et uttrekk av alle Twitter-meldinger Bent Høie er nevnt i får man et bilde av hva debattene dreide seg om. En stor del av meldingene er knyttet til reservasjonsrett og omskjæring.

hoie

Blant de 12.000 Twitter-brukerne vi har studert skiller noen seg ut som langt mer aktive enn andre. Vi har gjort en analyse ved å se på de 150 brukerne som nevner stortingsrepresentanter i flest meldinger i løpet av 2014 og studert deres profiltekst på Twitter. Ordskyen nedenfor viser at ord som «stortinget», «stortingsgruppe», «rådgiver» og «kommunikasjonsrådgiver» går flere ganger igjen i profiltekstene. Mange av meldingen skrives altså av andre representanter og deres rådgivere, noe Aftenposten har omtalt tidligere.

twitrere