Tallsomteller.no
1769
post-template-default,single,single-post,postid-1769,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Snakker menn og kvinner om det samme?

30 nov Snakker menn og kvinner om det samme?

Snakker menn og kvinner om det samme i sosiale medier? Tallsomteller.no har hentet Twitterdata fra 2.500 kvinner og 2.500 menn og sett på hvilke ulikheter det er i menn og kvinners kommunikasjon. Dette datasettet utgjør cirka 10 millioner meldinger. Som grafen nedenfor viser bruker kvinner i langt større grad enn menn positive ord som vakkert, hyggelig og fin, men også ord som gratulerer og takk. Tallene er justert for at det ikke er like mange ord i de utvalgene. Grafene viser derfor hvilke ord som er overrepresentert blant kvinner og er ikke et tegn på at kvinner snakker mer enn menn.
kvinner1

Tidligere i år gikk Eva Grinde ut i Dagens Næringsliv og kritiserte kvinners ukritiske hurra-rop i sosiale medier. Men er det kun hurra-rop og ros som er dominert av kvinner? Ut fra grafen nedenfor ser man at kommunikasjon rundt samfunnsutfordringer som klima og og konfliktområder som Syria også er dominert av kvinner.

kvinner2

Siden noen ord er sterkt overrepresentert blant kvinner er det naturlig å tro at det samme er tilfellet for menn, men dette bildet er ikke like tydelig. Ser man på de 1.000 meste brukte ordene blant kvinner utgjør disse ordene en større andel av total ordbruk enn tilfellet er for menn. Man kan altså si at det er større variasjon i mennenes språkbruk enn tilfellet er for kvinner. Likevel er det noen ord som er mer brukt av menn enn kvinner som figuren under viser.

image (4)

image (5)

Tags:
, ,