Tallsomteller.no
1407
post-template-default,single,single-post,postid-1407,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Avslører navnet partiet du tilhører?

19 jan Avslører navnet partiet du tilhører?

Navnet avslører deg og navnet ditt forteller mye om hvem du er i følge forskere. Tanya drømmer om å bli forsidepike i Vi Menn, Gudrun jobber på bibliotek og Charlotte har perleøredobber og studerer på BI. Eller kanskje ikke, men hva sier navnet vårt om partitilknytning?

Tallsomteller.no har analysert et datasett som inneholder navnet på samtlige 57.424 kandidater som stilte i kommunevalget i 2011. Vi har skilt ut de 33.461 mannlige kandidatene og sett på hvilke navn som går igjen ved å se på tre grupper av navn, innvandrernavn som f.eks. Ahmed, folkelige navn som f.eks. Ronny og statusnavn som f.eks. Wilhelm. Vi er interessert i å se om det er skiller mellom de ulike partiene. For å gjøre analysen har vi benyttet Hadoop.

Grafen nedenfor viser hvor stor andel av kandidatene som har innvandrernavn. Navnene vi har sett på er Abdul, Ahmed, Ali, Hassan, Ibrahim, Mohammad, Mohammed, Mohamed, Muhammad og Omar. Vi ser at SV og Arbeiderpartiet har en betydelig høyere andel av disse navnene enn de andre partiene. FrP har ingen kandidater med noen av disse navnene, mens Arbeiderpartiet og SV har henholdsvis 50 (0.98 %) og 40 (1.58 %) kandidater med et av disse navnene.

Grafen nedenfor viser andel kandidater som har et folkelig navn. Hvilke navn som regnes som folkelige navn er basert på en SSB-undersøkelse fra 1998. Navnene vi har sett på er Harry, Ronny, Johnny, Kevin, Roger, Tommy, Kent, Kim, Raymond og Roy. Vi ser at FrP har størst andel av disse navnene fulgt av Arbeiderpartiet og Høyre. Blant FrP-kandidatene har 5.5% et av disse navnene, noe som er cirka tre ganger så mye som andelen blant sentrumspartiene.

Grafen nedenfor viser andel som har et statusnavn. Navnene vi har sett på er Wilhelm, Didrik, Preben, Carl, Oskar, Simen, Alexander, Haakon, Henrik og Bendik. Vi ser at Høyre er partiet som har størst andel av disse navnene, mens KrF skiller seg ut ved å ha en betydelig lavere andel enn de andre partiene. Interessant å merke seg er at KrF ligger lavt både på innvandrernavn, folkelige navn og statusnavn.